Main page

Main page
Staff
Research
Membership
Grants
Projects
Conferences
Seminars
Education
Annual Report

[CNW:Counter]

Grants and projects

awarded grants   |   research projects (systems)

 

Grants

Status Title Number Duration Contact
active Historické časové řady HDP České republiky   2010-2012 Jakub Ficher, Richard Hindls, Stanislava Hronova
active Projekt EC 250 500 GZ 471010 2010-2012 Jiri Kosek
active Rozklady matic s binárními a ordinálními daty: teorie, algoritmy, složitost GAČR 2010-2012 co-resolver Hana Rezankova, resolver prof. Belohlavek of UP Olomouc
active Sémantizace webu GAČR 2010-2012 co-resolver Vojtech Svatek, resolver: UK
active PatOMat - automatizace detekce a využívání návrhových vzorů v ontologiích GAČR 2010-2012 Vojtech Svatek, Ondrej Zamazal
active Aplikace metod znalostního inženýrství v dobývání znalostí GAČR 201/08/0802 2008-2012 Jan Rauch, Petr Berka
active PetaMedia Network of Excellence, Ad-hoc partner   2008-2012 Tomas Kliegr
active Metody predikce bodů zvratu ve finančních časových řadách   2010-2011 Jiri Tresl
active Dvoustranná mezinárodní spolupráce s Universi-tou Charlotte, North Carolina, USA (Kontakt, MSMT ME913) Kontakt, MSMT ME913 2007-2011 Jan Rauch, Petr Berka
active MŠMT projekt ME 913: Nové nástroje a teorie pro dobývání znalostí z databází; spolupráce s University of North Caroline, USA Kontakt, MSMT ME913 2007-2011 Jan Rauch, Milan Simunek
active Reprodukce lidského kapitálu   2006-2011 Jakub Fischer
solved Doménové znalosti pro dobývání znalostí z databází IGA 15-2010 2010 Tomas Kliegr, Milan Simunek
solved Cizinci na českém trhu práce IGA VŠE 2010 co-resolver Tomas Losterresolver Ing. Pavelka, FPH VŠE v Praze
solved Metody redukce dimenzionality v datových souborech s kvalitativními proměnnými IGA VŠE 2010 Hana Rezankova
solved Měření rizik pojišťovny a predikce vstupních parametrů F4/29/2010 2010 Petr Mazouch, Pavel Zimmermann
solved Stínové ceny v dopravě   2007-2010 Jakub Fischer
solved Vícejazyčný elektronický slovník statistických, ekonomických a demografických pojmů   2008-2009 Tomas Loster
solved Kapitálové služby v národním účetnictví a jejich dopad na HDP České republiky GAČR 402/07/0387 2007-2009 Jakub Fischer
solved Sémantická reprezentace analytických zpráv IGA 21/08 2008-2009 Tomas Kliegr
solved Modelování rizika pro potřeby pojišťoven a penzijních fondů   2008-2009 Pavel Zimmermann, Petr Mazouch
solved Stochastické modely finančního a pojistného rizika   2008-2009 Pavel Zimmermann
solved GA407025 GA407025 2009 Jan Rauch
solved Vícejazyčný elektronický slovník statistických a ekonomických pojmů   2007-2008 Tomas Loster

 

Title/Date Description Contact
2007 - 2011 bilateral partnership with The University Charlotte Jan Rauch, Petr Berka
2006 - 2010 Developing Knowledge-Practices Laboratory Vilem Sklenak
2006 - 2008 Knowledge Space of Semantic inference for automaic automatic annotation and retrieval of multimedia content Vojtech Svatek, Petr Berka
2006 - 2008 Quality Labelling of Medical Web content using Multilingual Information Extraction Vojtech Svatek, Petr Berka
LISp-Miner KDD tool that consists of two data mining procedures: 4FT Miner and KEX and offers also large preprocessing (including SQL) and interpretation capabilities Jan Rauch
RAINBOW intelligent system to support browsing and navigation on the web Vojtech Svatek
VSEved metasearch system for czech web space Petr Berka
WISECon intelligent shopping assistant for recommendation of PC's from an internet catalogue Petr Berka


LISp - Laboratory for Intelligent Systems Prague
University of Economics Prague, Ekonomicka 957, 148 01 Praha 4 - Kunratice
The Czech Republic

Phone: +420 224 094 226, fax: +420 224 094 213


[ University of Economics Prague ] - [ Faculty of Informatics and Statistics ] Copyright © 2002-2014 Laboratory for Intelligent Systems Prague. This page last modified on: 11-05-27